Radio Dhaakad
Pramod Kumar - Uss Malik Ka Naam Japo

Uss Malik Ka Naam Japo

Pramod Kumar 22 hours ago
Sarita Chaudhary - Raja Ka Tha

Raja Ka Tha

Sarita Chaudhary 22 hours ago
Koshinder Khadana - Na Pooran Dhoshi

Na Pooran Dhoshi

Koshinder Khadana 23 hours ago
Rajender Singh Kharkiya - Tera Pouranml Bdmas

Tera Pouranml Bdmas

Rajender Singh Kharkiya 23 hours ago
Azad Singh (Khanda Kheri) - Tu Bharpoor Jawan

Tu Bharpoor Jawan

Azad Singh (Khanda Kheri) 23 hours ago
Rajkishan Agwanpuriya - Sethpane Ki Baat

Sethpane Ki Baat

Rajkishan Agwanpuriya 23 hours ago
Karampal Sharma - Chogarde Tay Bagh Hara

Chogarde Tay Bagh Hara

Karampal Sharma 23 hours ago
Rishipal - Maan Ja Savetri

Maan Ja Savetri

Rishipal 23 hours ago
Pale Ram Dahiya - Ke Sapne

Ke Sapne

Pale Ram Dahiya 23 hours ago
Master Satbir Singh - Main Pativarta Deer

Main Pativarta Deer

Master Satbir Singh 23 hours ago
View more

Radio Dhaakad online

Dhaakad Haryana DhaakadBoli Dhaakad Log Dhaakad Radio
Categories:  Hindi, Community, Folk
Rating:

Frequencies Radio Dhaakad

Chandigarh: Online

Delhi: Online

Rohtak: Online

Top Songs

Last 7 days:

1. Azad Singh (Khanda Kheri) - Tu Bharpoor Jawan

2. Rajkishan Agwanpuria - Jhule Ga

3. Rajender Singh Kharkiya - Ke Ke Karm

4. Rajender Singh Kharkiya - Jahaaj

5. Saleem - Shiv Vivah

6. Rishipal - Ke Bujhega Pardesi

7. Rajender Kharakiya - Warta

8. Ramesh Kalawadiya - Sun Gaye Nath Meri Ek Baat

9. Ranvir Singh - Tere Bin

10. Koshinder Rishipal - Le Marghat Ka Mehsul Kaliye

Last 30 days:

1. Rajkishan Agwanpuria - Jhule Ga

2. Rajender Singh Kharkiya - Ke Ke Karm

3. Rajender Singh Kharkiya - Jahaaj

4. Azad Singh (Khanda Kheri) - Tu Bharpoor Jawan

5. Rajender Kharakiya - Warta

6. Azad Singh Khanda Khedi - Gau Mata Ro Ke

7. Saleem - Shiv Vivah

8. Rishipal - Ke Bujhega Pardesi

9. Aajad Singh Khandakheri - Jab Bad Khet Ne Khad Lag Ja

10. Koshinder Rishipal - Le Marghat Ka Mehsul Kaliye

Contacts

Website:  radiodhaakad.com

Social networks

Share

Comments

Install

Discover radio stations by genre

Filter radio by location