Radio Dhaakad
Koshinder Rishipal - Mera Ghada Uthwa De Pyari

Mera Ghada Uthwa De Pyari

Koshinder Rishipal 22 hours ago
Karampal Sharma - Chitrkut Ke Ghat Sabri

Chitrkut Ke Ghat Sabri

Karampal Sharma 22 hours ago
Surjit Singh - Shiv Shambhu Mere Sath

Shiv Shambhu Mere Sath

Surjit Singh 22 hours ago
Tarun Baliyan - Sath Rahaniya Sang Ke Sathi

Sath Rahaniya Sang Ke Sathi

Tarun Baliyan 22 hours ago
Amit Chaudhary - Ghadi Na Biti Pal Na Gujryaa

Ghadi Na Biti Pal Na Gujryaa

Amit Chaudhary 22 hours ago
Rajkishan Agwanpuriya - Tum Nagri Main Thero Hanso

Tum Nagri Main Thero Hanso

Rajkishan Agwanpuriya 23 hours ago
Karan Singh, Muz & Angelo - Aarath Juda

Aarath Juda

Karan Singh, Muz & Angelo 23 hours ago
Kavi Singh - Teri Duniya

Teri Duniya

Kavi Singh 23 hours ago
Prem Singh Dehati - Kuye Ki

Kuye Ki

Prem Singh Dehati 23 hours ago
Master Satbeer Singh - Main Pradeshi Door Ka

Main Pradeshi Door Ka

Master Satbeer Singh 23 hours ago
View more

Radio Dhaakad online

Dhaakad Haryana DhaakadBoli Dhaakad Log Dhaakad Radio
Categories:  Hindi, Folk, Community
Rating:

Frequencies Radio Dhaakad

Chandigarh: Online

Delhi: Online

Rohtak: Online

Top Songs

Last 7 days:

1. Rajender Singh Kharkiya - Tera Pouranml Bdmas

2. Rajender Kharakiya - Warta

3. Rajender Singh Kharkiya - Bni Ke Khta Huay

4. Saleem - Shiv Vivah

5. Hari Mirch - Teri Jhanki Ke Meh Gola Maru

6. Rishipal - Prahalad Bhagat Katha

7. Rajender Singh Kharkiya - Jiske Lage

8. Karampal - Baichu

9. Pale Ram Dahiya - Ke Sapne

10. Prem Singh Dehati - Kuye Ki

Last 30 days:

1. Rajender Singh Kharkiya - Tera Pouranml Bdmas

2. Karampal - Baichu

3. Rajender Kharakiya - Warta

4. Rajender Singh Kharkiya - Bni Ke Khta Huay

5. Rishipal - Prahalad Bhagat Katha

6. Saleem - Shiv Vivah

7. Koshinder Khadana - Mast Mahina Varsha Ka

8. Pale Ram Dahiya - Ke Sapne

9. Prem Singh Dehati - Kuye Ki

10. Ramesh Kalawadiya - Sakhiya Ke Mha Karvadi

Contacts

Website:  radiodhaakad.com

Social networks

Share

Comments

Discover radio stations by genre

Filter radio by location