മനസ്സ്, മനശ്ശാസ്ത്രം, മലയാളം - Dr. Chinchu C | Psychology and Mental Health

മനസ്സ്, മനശ്ശാസ്ത്രം, മലയാളം - Dr. Chinchu C | Psychology and Mental Health by Dr. Chinchu C

Dr. Chinchu C

മനസ്സിനെ പറ്റിയും മനഃശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇടം. നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ chinchu.c@gmail.com ൽ അറിയിക്കാം.

Categories: Health

Listen to the last episode:

"ശോഭ ചിരിക്കുന്നില്ലേ?" എന്നും "എന്നോടോ ബാലാ" എന്നും ഉള്ള ഡയലോഗുകൾ ആ സിനിമകളിൽ ഇല്ല എന്നത് പലർക്കും ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ ഒക്കെ ആളുകൾ ഒരേ തെറ്റായ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിനെ ആണ് Mandela Effect എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിഭാസത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/dr-chinchu-c/message

Previous episodes

 • 35 - ശോഭ ചിരിക്കുന്നില്ലേ? | Mandela Effect  
  Thu, 31 Aug 2023
 • 34 - കൊല്ലുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ | The Psychology of Mob Violence and Lynching 
  Fri, 02 Jun 2023
 • 33 - ഈ വർഷം നന്നാവണം| New Year Resolutions and their Psychology 
  Sat, 31 Dec 2022
 • 32 - മാപ്പു പറച്ചിലുകൾ ft Dwitheeya Pathiramanna 
  Mon, 19 Dec 2022
 • 31 - ആർത്തവ കാല പ്രശ്നങ്ങൾ | PMS and PMDD  
  Wed, 14 Dec 2022
Show more episodes

More Indian health podcasts

More international health podcasts

Choose podcast genre