หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categories: Education

Listen to the last episode:

Previous episodes

 • 1825 - [คลิปสั้น] สัมมาวิมุตติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 มิ.ย. 65 (650605) 
  Mon, 15 Aug 2022 - 0h
 • 1824 - [คลิปสั้น] ต้องมีสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 มิ.ย. 65 (650605) 
  Mon, 15 Aug 2022 - 0h
 • 1823 - โลกเหมือนงูพิษ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 ก.ค. 2565 
  Tue, 09 Aug 2022
 • 1822 - จิตคือละครโรงใหญ่ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 ก.ค. 2565 
  Thu, 04 Aug 2022
 • 1821 - [คลิปสั้น] ปรากฏการณ์ทั้งหลายก็เป็นอนิจจัง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 มิ.ย 65 (650604) 
  Thu, 04 Aug 2022 - 0h
Show more episodes

More Indian %(education)s podcasts

More international education podcasts

Choose podcast genre