หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categories: Education

Listen to the last episode:

Previous episodes

 • 2376 - [คลิปสั้น] มหากิริยาจิต หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 ต.ค. 66 (661029) 
  Sat, 13 Apr 2024 - 0h
 • 2375 - [คลิปสั้น] จิตคลายจากโลกเพราะเห็นความจริง หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 ต.ค. 66 (661029) 
  Sat, 13 Apr 2024 - 0h
 • 2374 - [คลิปสั้น] ตรงไหนที่เราสามารถดูได้ว่าจิตเราหมดแรง หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 ต.ค. 66 (661029) 
  Fri, 12 Apr 2024 - 0h
 • 2373 - [คลิปสั้น] งานพยากรณ์มรรคผลไม่ใช่เรื่องของสาวก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 28 ต.ค. 66 (661028) 
  Fri, 12 Apr 2024 - 0h
 • 2372 - [คลิปสั้น] สมบัติที่แท้จริง หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 23 ต.ค. 66 (661023) 
  Thu, 11 Apr 2024 - 0h
Show more episodes

More Indian education podcasts

More international education podcasts

Choose podcast genre