Air Tamil Radio

Air Tamil Radio by Air Tamil Radio

Air Tamil Radio

அயல் தமிழ் பாட்காஸ்ட் | Ayal Podcast covers Science & Technology, Trending and Entertainment news. Hosts: Ranjithan Camalalingam

Categories: Society & Culture

Listen to the last episode:

Hosts: Ranjithan Camalalingam, Prakash Sithambaranathan & Sharmmhik Yogarajahஅயல் தமிழ் பாட்காஸ்ட்YouTube: http://tiny.cc/AirTamil உங்கள் தரவு யாருடையது? அவர்கள் அதை என்ன செய்கிறார்கள்? உங்கள் தனியுரிமை அமைப்புகளை சரிபார்க்கிறீர்களா? உங்கள் தனியுரிமை அமைப்புகளில் நீங்கள் கவனமாக இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? இதைப் பார்த்து, தனியுரிமை அமைப்புகள் ஏன் முக்கியம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். தமிழில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Who owns your Data? What are they doing with it? […]

Previous episodes

 • 7 - Ayal 7 | Kutty Story Review | Enjoy Enjaami | Data Privacy 
  Tue, 30 Mar 2021 - 0h
 • 6 - IPL Auction | Starlink | Mars 2020 | Farmers Protest | Ayal | அயல் | Ep6 
  Sun, 28 Feb 2021 - 0h
 • 5 - Whatsapp vs Signal | Farmers Protest | Ayal | அயல் | Ep5 
  Sat, 06 Feb 2021 - 0h
 • 4 - Ayal | அயல் | Episode 4 | Podcast 
  Mon, 25 Jan 2021
 • 3 - Ayal | அயல் | Episode 3 | Podcast 
  Mon, 11 Jan 2021 - 0h
Show more episodes

More Indian %(society & culture)s podcasts

More international society & culture podcasts

Choose podcast genre