پادکست آذرخش مکری - azarakhsh mokri

پادکست آذرخش مکری - azarakhsh mokri by nimac

nimac

پادکست های دکتر آذرخش مکری این پادکست غیر رسمی بوده و تنها برای دسترسی راحت تر خودمون ایجاد شده آذرخش مکری - azarakhsh mokri https://t.me/DrAzarakhshMokri

Categories: Health

Listen to the last episode:

تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس -1

Previous episodes

 • 276 - تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس -1 
  Fri, 01 Dec 2023
 • 275 - رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 3 
  Wed, 29 Nov 2023
 • 274 - رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 2 
  Tue, 28 Nov 2023
 • 273 - رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 1 
  Mon, 27 Nov 2023
 • 272 - تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور؛ کارل راجرز - 4 
  Sun, 26 Nov 2023
Show more episodes

More Indian health podcasts

More international health podcasts

Choose podcast genre