ஒலியோடை – Oliyodai Tamil Podcast

ஒலியோடை – Oliyodai Tamil Podcast by Nimal S

Nimal S

நம் வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றியும் பன்முகப்பட்ட தலைப்புக்களிலும் உரையாடும் ஒரு தமிழ் வலையொலி வழிகாட்டி.

Categories: Technology

Listen to the last episode:

இணையப் பயன்பாட்டில் உங்களை ஏமாற்றி உங்கள் கணக்கு விவரங்கள், கடவுச் சொற்கள், கடனட்டை விவரங்கள் போன்றவற்றைத் தந்திமாகத் திருடும் மின்-தூண்டிலிடல் அல்லது ஃபிஷிங் தாக்குதல் என்றால் என்னவென்று இன்றைய பதிவில் விபரமாகப் பார்க்கலாம்.

இந்தத் தலைப்புத் தொடர்மான மேலதிக குறிப்புக்கள்:

Previous episodes

 • 27 - ஃபிஷிங் தாக்குதல் என்றால் என்ன? (Phishing Attacks) 
  Wed, 22 Sep 2021
 • 26 - கணினிசார் போர் முறைமைகள் – ஒரு அறிமுகம் 
  Mon, 15 Oct 2012
 • 25 - கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு – சிறு அலசல் 
  Sat, 15 Sep 2012
 • 24 - மோட்டர் சைக்கிள் டைரி 
  Sat, 30 Jun 2012
 • 23 - General Data Protection Regulation (GDPR): தெரிந்து கொள்வோம் 
  Fri, 18 May 2018
Show more episodes

More Indian technology podcasts

More international technology podcasts

Choose podcast genre