ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

Listen to the last episode:

๒๙ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 610930_07_ปกิณกะธรรมพึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ.mp3

Previous episodes

 • 3826 - พึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่� 
  Mon, 30 Sep 2019
 • 3825 - ร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เ� 
  Mon, 30 Sep 2019
 • 3824 - ทาน ศีล ภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเส�� 
  Mon, 30 Sep 2019
 • 3823 - ทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสด� 
  Mon, 30 Sep 2019
 • 3822 - ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่� 
  Mon, 30 Sep 2019
Show more episodes

More Indian religion & spirituality podcasts

More international religion & spirituality podcasts

Choose podcast genre