ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต by Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org

Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

Categories: Health

Listen to the last episode:

๒๔ พ.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 620526_06_พระเมตตาพร.mp3

Previous episodes

 • 4106 - พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภ�� 
  Mon, 25 May 2020
 • 4105 - ผู้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ถึงผลย่อมไม่หลงผิด(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียง 
  Mon, 25 May 2020
 • 4104 - ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕ เพื่อทำความพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสด�� 
  Mon, 25 May 2020
 • 4103 - ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิจึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียง 
  Mon, 25 May 2020
 • 4102 - กสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๖๓) ( 
  Mon, 25 May 2020
Show more episodes

More Indian health podcasts

More international health podcasts

Choose podcast genre