ஒலியோடை – Oliyoodai Tamil Podcast

ஒலியோடை – Oliyoodai Tamil Podcast by Nimal S

Nimal S

தமிழில் ஒரு புத்தாக்க/பரீட்சார்த்த முயற்சி.

Categories: Technology

Listen to the last episode:

ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளில் மே 25, 2018 முதல் அமுலுக்குவரும் GDPR என்கிற தகவல் பாதுகாப்பு தொடர்பான ஒழுங்குமுறை பற்றியும் அதன் செயற்பாடுகள் பற்றியும் இந்தப் பதிவில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

Previous episodes

 • 17 - General Data Protection Regulation (GDPR): தெரிந்து கொள்வோம் - ஒலியோடை – Oliyoodai Tamil Podcast 
  Fri, 18 May 2018 - 0h
 • 16 - Google I/O 2018: நடந்தது என்ன? - ஒலியோடை – Oliyoodai Tamil Podcast 
  Fri, 11 May 2018 - 0h
 • 15 - Big Data: தெரிந்து கொள்வோம் - ஒலியோடை – Oliyoodai Tamil Podcast 
  Sat, 14 Apr 2018 - 0h
 • 14 - 3-2-1 Backup Strategy: தெரிந்து கொள்வோம் - ஒலியோடை – Oliyoodai Tamil Podcast 
  Fri, 06 Apr 2018 - 0h
 • 13 - Android Go – Android One: தெரிந்து கொள்வோம் - ஒலியோடை – Oliyoodai Tamil Podcast 
  Fri, 30 Mar 2018 - 0h
Show more episodes

More Indian technology podcasts

More international technology podcasts

Choose podcast genre