หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Listen to the last episode:

จุดแรกที่ต้องฝึกให้ได้ คือรู้สึกตัวให้ได้ รู้สึกตัวก็คือ ภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว จิตล่องลอยไปใช้ไม่ได้ บังคับไม่ให้จิตล่องลอยก็ใช้ไม่ได้ จะอึดอัด ที่ดีที่สุดก็คือ จิตมันล่องลอยไป แล้วเรามีสติตามรู้ ลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าลอย จิตจะถูกของจิตเอง ตรงนี้ต้องฝึกกันหนัก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 23 สิงหาคม 2562 ไฟล์ 620823 ซีดีแผ่นที่ 83

Previous episodes

 • 1071 - จุดที่ต้องฝึกกันหนัก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 23 ส.ค. 62 (620823) 
  Sun, 13 Oct 2019 - 0h
 • 1070 - จิตเหมือนน้ำ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 21 ส.ค. 62 A (620810A) 
  Sat, 12 Oct 2019 - 0h
 • 1069 - ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด : หลวงพ่อปราโมทย์​ 18 ส.ค. 62 B (620818B) 
  Fri, 11 Oct 2019 - 0h
 • 1068 - ธรรมะคิดเอาไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 18 ส.ค. 62 A (620818A) 
  Wed, 09 Oct 2019 - 0h
 • 1067 - เด็ดเดี่ยวในการภาวนา : หลวงพ่อปราโมทย์​ 17 ส.ค. 62 B (620817B) 
  Mon, 07 Oct 2019 - 0h
Show more episodes

More Indian religion & spirituality podcasts

More international religion & spirituality podcasts

Choose podcast genre