หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Listen to the last episode:

พยายามดูจิตดูใจเราไป สิ่งที่มากระทบรุนแรงรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่พวกเรารับในวันสองวัน อย่างมากสามวัน เท่ากับข้อมูลข่าวสารที่คนสมัยอยุธยารับตลอดชีวิต เขาวิจัยกัน แต่หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไง ว่าคนอยุธยารับข้อมูลแค่นั้น ในขณะที่ข้อมูลมหาศาลทุ่มเข้ามา ใจจะไม่มีทางสงบ เพราะอย่างนั้น ทำในสิ่งที่เราทำได้ ใช้ปัญญานำสมาธิ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621014 ซีดีแผ่นที่ 84

Previous episodes

 • 1105 - ปัญญานำสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 14 ต.ค. 62 (621014) 
  Fri, 06 Dec 2019 - 0h
 • 1104 - ระบบของพระพุทธเจ้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ 13 ต.ค. 62 B (621013B) 
  Thu, 05 Dec 2019 - 0h
 • 1103 - ทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ 13 ต.ค. 62 A (621013A) 
  Tue, 03 Dec 2019 - 0h
 • 1102 - โยนิโสมนสิการสำคัญที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์​ 12 ต.ค. 62 B (621012B) 
  Sun, 01 Dec 2019 - 0h
 • 1101 - โจทย์คือต้องพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 12 ต.ค. 62 A (621012A) 
  Sat, 30 Nov 2019 - 0h
Show more episodes

More Indian religion & spirituality podcasts

More international religion & spirituality podcasts

Choose podcast genre